జగన్ ఆదేశిస్తే మంగళగిరి నుంచి పోటీచేసి లోకేష్ ని ఓడిస్తా :జూ.ఎన్టీఆర్ మామ - TV9

జగన్ ఆదేశిస్తే మంగళగిరి నుంచి పోటీచేసి లోకేష్ ని ఓడిస్తా :జూ.ఎన్టీఆర్ మామ - TV9

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *