పామురూపాన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు

తూర్పుగోదావరి జిల్లా దుర్గాడపల్లెలో ఒక పాముకు 23రోజులుగా స్థానికులు పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. చుట్టుప్రక్కల గ్రామాలనుంచి, జిల్లాల నుంచి ప్రజలు తండోపతండాలుగా