మైండ్ యువర్ 'బిజినెస్'! గుజరాత్‌ని ఓడగొట్టిన ఏపీ..!

సులభతర వాణిజ్యంలో దేశంలోనే మొదటి స్థానం సాధించి మళ్ళీ కాలర్ ఎగరేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. డీఐపీపీ ప్రకటించిన ఈ ర్యాంకుల జాబితాలో ఏపీ

ఓవర్‌టేకింగ్ అంటే ఇదేరా..! చాటిచెప్పిన ట్రక్ డ్రైవర్!

రోడ్డు ఎవడబ్బ సొత్తూ కాదన్న మొండితనంతో వెర్రెక్కిపోయ్యే డ్రైవర్లలో ఇతడూ ఒకడు. కరీంనగర్ బైపాస్ రోడ్‌లో జరిగిన ఒక అద్భుతమైన రోడ్ రేజ్..