పెద్ద మనిషికి నచ్చిన 'చినబాబు'!

‘మడిసన్నాక కూసింత కళాపోషణ వుండాలయ్యా..’ అనే డైలాగ్‌ని బాగా వంటబట్టించుకున్న పెద్ద మనుషుల్లో వెంకయ్య నాయుడు ఒకరు. ఛలోక్తులు, ప్రాస పలుకులతో