చంపెయ్యండి.. ప్రకాష్ రాజ్‌తో పాటు మరో 36 మందిని..!

అవును.. వాడి హిట్‌లిస్ట్ అంత భయపెట్టేదిగానే వుంది. దేశంలో ప్రశ్నించే వాడెవ్వడూ బతికుండకూడదన్నదే వాళ్ళ లక్ష్యమట! కన్నడ మహిళా జర్నలిస్ట్ గౌరీ లంకేశ్