కేసీఆర్ యాగానికి అనుకోని 'విశిష్ట అతిధి'..!

కేసీఆర్ యాగానికి అనుకోని 'విశిష్ట అతిధి'..!

300 మంది పండితులతో ఐదురోజుల పాటు తన ఫామ్‌హౌస్‌లో ‘మహా రుద్ర సహిత సహస్ర చండీయాగం’ మొదలుపెట్టేశారు కేసీఆర్. అనేకరకాల విమర్శలు ఎదురైనప్పటికీ అనుకున్నది పూర్తి చేసే పట్టుదల గల మనిషిగా కేసీఆర్.. ఈ యజ్ఞాన్ని కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే…