పార్టనర్‌తో 'గొడవ'.. మొత్తం 8 కారణాలు!

పార్టనర్‌తో 'గొడవ'.. మొత్తం 8 కారణాలు!

దంపతులు.. లేదా ప్రేమికులు..! రిలేషన్‌షిప్ ఏదైనా.. ఇద్దరి మధ్య బంధం ఒద్దిగ్గా నడవాలంటే.. థాట్ గ్యాప్ లేకుండా చూసుకోవాల్సిందే! ఒకరి మనోభావాల్ని మరొకరు అర్థం చేసుకుని, ఒకరికి నచ్చినట్లు మరొకరు వ్యవహరించడం ద్వారా బంధం గట్టిపడే అవకాశం వుంది. కానీ.. అది…