'మోసం అని రాస్తే అది చంద్రబాబు అడ్రస్‌కి పోతుంది.. లోకేష్ బాబూ.. మోదీకి సినిమా చూపిస్తావా'?

'మోసం అని రాస్తే అది చంద్రబాబు అడ్రస్‌కి పోతుంది.. లోకేష్ బాబూ.. మోదీకి సినిమా చూపిస్తావా'?

మోసం అని రాసి లెటర్ పోస్ట్ చేస్తే అది చంద్రాబు నాయుడు అడ్రస్ కిపోతుందన్నారు ఏపీ బీజేపీ నేత విష్ణువర్థన్ రెడ్డి. లోకేష్ బాబు మిడిమిడి జ్ణానంతో మోదీకి సినిమా చూపిస్తామంటున్నారని .. అతను మాట్లాడితే థియేటర్లీ మూసుకోవాల్సిన కామెడీ సినిమా…