అమెజాన్ కుబేరుడి కాపురంలో నిప్పులు!

అమెజాన్ కుబేరుడి కాపురంలో నిప్పులు!

ఒక అపర శ్రీమంతుడి అత్యంత దీనమైన వైవాహిక జీవిత గాధ ఇది! ప్రపంచంలోనే అత్యధిక టర్నోవర్ కలిగిన సంస్థగా మైక్రోసాఫ్ట్ ని సైతం వెనక్కు నెట్టేసిన అమెజాన్ సంస్థ ఓనర్.. రేపటినుంచి ‘ఒంటరి’! ఎలాగంటారా..? పాతికేళ్ల పాటు తనతో కలిసి పండంటి…