' తిరుప్పావై ' రాసిన ఆండాళ్ ..ది గ్రేట్ పొయెట్

' తిరుప్పావై ' రాసిన ఆండాళ్ ..ది గ్రేట్ పొయెట్

తమిళనాడులో ‘ తిరుప్పావై ‘, ‘ నచియార్ తిరుమొళి ‘ వంటి భక్తిరస గీతాలను రచించిన ఆండాళ్ పై ప్రముఖ రైటర్ శరణ్య మణివన్యన్ రాసిన పుస్తకం నేటికీ ఆ రాష్ట్రంలో హాట్ కేకులా అమ్ముడుపోతోంది. ‘ ది క్వీన్ ఆఫ్…