'4లెటర్స్'. ‘కుర్రాళ్ళకి అర్థమవుతుందిలే’

'4లెటర్స్'. ‘కుర్రాళ్ళకి అర్థమవుతుందిలే’

‘4లెటర్స్’ ఇదీ.. సినిమాపేరు. ‘కుర్రాళ్ళకి అర్థమవుతుందిలే’ అన్నది ట్యాగ్ లైన్. ఓం శ్రీ చ‌క్ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్లో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా ఆడియో లాంఛ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో సందడిగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సినిమాకోసం తెరముందు, వెనుక పనిచేసిన అందరూ తమ…