టైటాన్ 'చంద్రుడి'పై కుండపోత!

టైటాన్ 'చంద్రుడి'పై కుండపోత!

టైటాన్..! శనిగ్రహానికి సంబంధించిన అతిపెద్ద ఉపగ్రహం. మనకు చంద్రుడి తరహాలో.. శనికి టైటాన్! ఎన్నో ఏళ్లుగా టైటాన్ మీద ‘మిస్సింగ్ క్లౌడ్స్’ అనే మిస్టరీ కొనసాగుతోంది. సంవత్సరాల తరబడి అక్కడ పడే మీథేన్ వర్షాలకు కారణం ఏమిటన్న రహస్యం కొన్నాళ్లుగా స్పేస్…