‘ఈ మూగ జీవాలే మా నేస్తాలు ’

‘ఈ మూగ జీవాలే మా నేస్తాలు ’

కొలరాడో వెళ్తే అక్కడో విచిత్రమైన జంట కనిపిస్తుంది. రెండు మూగ జీవాలను అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటున్న ఆ కపుల్ స్థానికంగా సెలబ్రిటీలయిపోయారు. వాళ్ళే సింథియా బెనెట్.. ఏండ్రీ సిబిల్ స్కీ .. ఇంతకీ వీళ్ళు అంత ముచ్చట పడి పెంచుకుంటున్న జీవాలు..పొత్తే పొసగని…