అన్నీ మర్చిపోతున్నారా ? అయితే డ్రాయింగ్ బెస్ట్

అన్నీ మర్చిపోతున్నారా ? అయితే డ్రాయింగ్ బెస్ట్

మతిమరపు దాదాపు అందరికీ సహజం. మన సన్నిహితుల బర్త్‌డేలో, పెళ్లిల్లో, ఇతర కార్యక్రమాలో గుర్తున్నట్టే ఉంటాయి. తీరా సమయం వచ్చాక వాటిని మర్చిపోతాం.. అందుకే ఇలా మరవకుండా ఉండాలంటే పెన్ను, పేపర్ తీసుకుని డ్రాయింగ్ వేసేందుకు ఉపక్రమించండి..అది బెస్ట్ అంటున్నారు నిపుణులు.…