ఈ గోల్డ్ ఫిష్.' ఏజ్ బారైంది '..ఇక లేదు

ఈ గోల్డ్ ఫిష్.' ఏజ్ బారైంది '..ఇక లేదు

ఇంతకాలం ఆ దంపతులు అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్న ఆ గోల్డ్ ఫిష్ ఇక లేదు.. ‘ జార్జ్ ‘ అన్న ఈ బంగారు చేపకు కాలం చెల్లింది. ఏజ్ మరీ ఎక్కువేం కాదు..44 ఏళ్ళు ‘ మాత్రమే ‘. కానీ అతి ‘…