కక్షా రాజకీయాలను తిప్పి కొట్టండి

కక్షా రాజకీయాలను తిప్పి కొట్టండి

తొలి దశ సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ఆట్టే దూరం లేదు.. దూసుకొస్తున్న ఈ తరుణంలో దేశంలోని 200 మందికి పైగా రచయితలు, రచయిత్రులు, మేధావులు ఓటర్లకు సంయుక్తంగా ఓ పిలుపునిచ్చారు. ‘ ఓట్ ఎగైనెస్ట్ హేట్ పాలిటిక్స్ ‘ (కక్షా రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా…

చంపెయ్యండి.. ప్రకాష్ రాజ్‌తో పాటు మరో 36 మందిని..!

అవును.. వాడి హిట్‌లిస్ట్ అంత భయపెట్టేదిగానే వుంది. దేశంలో ప్రశ్నించే వాడెవ్వడూ బతికుండకూడదన్నదే వాళ్ళ లక్ష్యమట! కన్నడ మహిళా జర్నలిస్ట్ గౌరీ లంకేశ్