ట్రంప్ డాక్టర్ ఓ అబద్ధాలకోరు..మాజీ అధికారి ఎద్దేవా

ట్రంప్ డాక్టర్ ఓ అబద్ధాలకోరు..మాజీ అధికారి ఎద్దేవా

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన డాక్టర్ ఓ అబద్ధాలకోరట ! అలా అని మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్రభుత్వంలో పని చేసిన రోనాల్డ్ క్లెయిన్ అనే అధికారి అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో ఒక రోగి ఆరోగ్యం…