కుమారస్వామి బేరానికి జాక్విలిన్ ఫెర్నాండేజ్ ఒప్పుకుందా?

పాపులర్ యాక్ట్రెస్, మాజీ మోడల్, మిస్ యూనివర్స్ కంటెస్టెంట్.. జాక్విలిన్ ఫెర్నాండేజ్ ఇప్పుడు కన్నడ గడ్డ మీద కన్నేసింది. ఐటెం సాంగ్స్ కి పెట్టింది