మోదీని విమానమెక్కించారు.. మధును చంపేశారు..!

”విలాసవంతమైన జీవితం అనుభవించడానికి.. వ్యాపారాల పేరుతొ ప్రభుత్వాల్ని మోసం చేయడానికి 12 వేల కోట్ల సొమ్ము దొంగిలించినవాడు..