లాస్‌ఏంజెల్స్‌లో ‘లాటా’ సంక్రాంతి వేడుక

లాస్‌ఏంజెల్స్‌లో ‘లాటా’ సంక్రాంతి వేడుక

లాస్‌ఏంజెల్స్‌లో ఆటపాటలతో సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకున్నారు ప్రవాస భారతీయులు. అక్కడి తెలుగు సంఘం లాటా ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తెలుగు సంప్రదాయాన్ని కళ్లకు కట్టాయి. డప్పుచప్పుళ్లకు పులి వేషదారుల నృత్యాలు, కోలాటం డ్యాన్స్, స్టేజ్ డ్యాన్స్‌లు వంటివి అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి. జ్యూయలరీ,…