'రెడ్ స్టార్' మెమోరియల్ మీట్

దివంగత దర్శకులు, రెడ్ స్టార్ మాదాల రంగారావు మెమోరియల్ మీట్ ఆద్యంతం ఉత్తేజ భరితంగా, ఉద్విగ్నంగా సాగింది. హైదరాబాద్ లో జరిగిన