ఎక్కడ్నుంచి వచ్చావ్.. ఏం పీకుతావ్.. నాని స్మార్ట్ ఎమోషన్!

నాన్‌స్టార్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎదిగొచ్చి టాలీవుడ్‌లో స్టార్‌స్టేటస్ దక్కించుకున్న అరుదైన హీరో నాని. ఇప్పుడితడు రోజుకో జానర్ ట్రై చేస్తూ..