తారక రాముడు అంత స్వార్థపరుడా?

అన్నకళ్యాణ్ రామ్‌తో తారక్‌కి చెడిందా? సీతయ్య కుటుంబంలో మళ్ళీ చిచ్చు రేగిందా? అంటూ మూడురోజులుగా ఫిలిం నగర్లో కొత్త టాక్ షురూ!