చరిత్రకెక్కిన తెలుగు నిర్మాత!

నా సినిమా పోయిందోచ్.. అంటూ లెంపలేసుకున్న ప్రొడ్యూసర్‌ని ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా చూశారా? పైగా టాలీవుడ్ లాంటి ‘టామ్‌టామ్’ ఇండస్ట్రీలో