ఇండియాలో కాలుష్య నివారణా ..తూచ్ !

ఇండియాలో కాలుష్య నివారణా ..తూచ్ !

దేశంలో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం పెద్ద స్కెచ్చే వేసింది. అయిదేళ్ళలో 102 నగరాల్లో కాలుష్య నివారణ కార్యక్రమాల అమలు కోసం 300 కోట్ల కార్పస్ నిధులను కేటాయించారు. దీనికే నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రాం అని పేరు పెట్టినట్టు పర్యావరణ…