న్యూరూల్స్ అప్లై.. న్యూ ఇయర్ వేళ, కొత్త డ్రెస్‌కోడ్

న్యూరూల్స్ అప్లై.. న్యూ ఇయర్ వేళ, కొత్త డ్రెస్‌కోడ్

న్యూఇయర్ వేడుకలకు సమయం దగ్గరపడుతున్న వేళ పోలీసులు అలర్టయ్యారు. అసాంఘిక శక్తులు విజృంభించకుండా వుండేందుకు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. పార్టీలకు అమ్మాయిలు కురచ దుస్తులతో వచ్చి ఇబ్బందులుపడవద్దని ముందుగానే హెచ్చరిస్తున్నారు. అమ్మాయిలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురికాకుండా తాము చూస్తామని, ఈ విషయంలో…