బీజేపీ ఎమ్మెల్యేకి చుక్కలు చూపెడ్తున్న.. మిస్ ప్రేమకుమారి!

”నా పేరు ప్రేమకుమారి.. మీ సారుకి మాజీ ప్రియురాల్ని.. పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్ళాన్ని కూడా..”. ఇదీ వరస. మైసూర్ కృష్ణరాజ నియోజకవర్గం