'పవర్ స్టార్' అనే పిలుపులో ఏముందంటే..?

'పవర్ స్టార్' అనే పిలుపులో ఏముందంటే..?

ఏం.. పవర్ స్టార్.. పీపుల్ స్టార్‌గా మారకూడదా? ఒక కానిస్టేబుల్ కొడుకు సీఎం కాకూడదా? ఈ ఎన్నికల తర్వాత అయ్యే తీరతాడు చూడండి.. అన్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్‌లో జరిగిన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ…