ఏలియన్స్ మనతోనే ఉన్నారు జాగ్రత్త !

ఏలియన్స్ మనతోనే ఉన్నారు జాగ్రత్త !

మనం గ్రహాంతర జీవులను (ఏలియన్స్) ప్రత్యక్షంగా చూడలేకపోవచ్చుగాక ! అసలు వాళ్ళు ఉన్నారనడానికి కచ్చితమైన ఆధారాలను ఇప్పటివరకు కనుక్కోలేక పోవచ్చు గాక ! కానీ అవి మనలను చూడడంలేదనుకోవడానికి మాత్రం ఆధారాలు లేవని అభిప్రాయపడుతున్నారు శాస్త్రజ్ఞులు. గ్రహాంతర జీవులపై ఏళ్ళ తరబడి…

శిలాజమా ! నువ్విప్పుడో రోబోవి !

శిలాజమా ! నువ్విప్పుడో రోబోవి !

ఎప్పుడో కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నాటి భారీ బల్లి శిలాజాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రజ్ఞులు.. దాని  వివరాలు తెలుసుకునే పనిలో పడ్డారు. ఈ భూమ్మీద సుమారు 300 మిలియన్ ఏళ్ళ నాడు జీవించి ఉండేదని  భావిస్తున్న 5 అడుగుల పొడవైన బల్లి కాలక్రమంలో…