అమెజాన్‌లో 'అవి' కూడా దొరుకుతాయ్ బాస్..

అమెజాన్‌లో 'అవి' కూడా దొరుకుతాయ్ బాస్..

‘అమెజాన్‌లో అన్నీ దొరుకుతాయ్’.. అనే కమర్షియల్ స్లోగన్ తరచూ వింటూ వున్నదే. మిగతా ఈకామర్స్ సంస్థలన్నిటినీ వెనక్కు తోసి.. ప్రపంచం మొత్తం విస్తరించింది అమెజాన్ ఆన్‌లైన్ వ్యాపారం. ఇప్పుడు గృహస్తుకే కాదు.. అన్ని వయసులవారికీ అమెజాన్ షాపింగ్ అనేది ఒక అత్యవసర…