అమెరికాలో తెలుగు టెక్కీ మృతి

అమెరికాలోని నార్త్ కరోలినాలో జలపాతంలోపడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి చెందిన ఓ టెక్కీ మృతి చెందాడు. మృతుడు స్వస్థలం