జనసేనకు మెగా సపోర్ట్..!

క్రమంగా పూర్తి స్థాయి రాజకీయ పార్టీగా మారిపోతున్న జనసేన కావాల్సిన జవసత్వాలన్నిటినీ కూడగట్టుకుంటోంది. పవర్‌స్టార్‌గా తనకున్న అభిమాన గణాన్ని