కేంద్రాన్ని కదిలించిన మురుగదాస్ మూవీ!

కేంద్రాన్ని కదిలించిన మురుగదాస్ మూవీ!

జీఎస్టీని నిరసిస్తూ హీరో చెప్పిన ఒకే ఒక్క డైలాగ్ కారణంగా ‘జాతీయ సమస్య’ గా మారింది ‘సర్కార్’ మూవీ. మురుగదాస్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆగ్రహానికి గురై ‘నిషేధం’ అంచుల దాకా వెళ్లి ఎలాగోలా నిలబడింది. కానీ..…