యోగా స్టూడియోకి వెళ్తున్నారా..? జస్ట్ వెయిట్!

యోగా స్టూడియోకి వెళ్తున్నారా..? జస్ట్ వెయిట్!

మనం ధరించే దుస్తుల్ని బట్టి మన స్వభావం ఆధారపడి ఉంటుందని, ఇష్టపడ్డ దుస్తుల్ని వేసుకునే వాళ్ళు మానసికంగా బలంగా ఉంటారని.. నూరుశాతం జీవితాన్ని అనుభవిస్తారని ఒక అధ్యయనం చెబుతోంది. ఈ విషయం ఎన్నోసార్లు మనక్కూడా అనుభవంలోకి వచ్చే ఉంటుంది. క్యాజువల్స్, పార్టీ…