హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో నటి తనుశ్రీ దత్త సందడి చేసింది. లైంగిక వేధింపులను తానెలా ఎదుర్కొంది స్టూడెంట్స్‌తో షేర్ చేసింది. ఆమె స్ఫూర్తితో భారత్‌లో ‘మీ టూ’ ఉద్యమం బలపడటం చూశాం. మరింత మంది మహిళలు ధైర్యంగా బయటికొచ్చి తమకు జరిగిన అనుభవాల్ని బయటపెట్టారు. ఇండియా కాన్ఫరెన్స్‌లో తనుశ్రీతోపాటు పాల్గొన్న భారత విద్యార్థి, ఐటీ నిపుణుడు ఇంకా వాల్‌స్ర్టీట్ అధికారి ‘టీవీ9’తో ఏమన్నారో చూద్దాం.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *